Valokuva


Teema: väkivallaton konfliktinratkaisu
Kesto: 60 min.
Osallistujamäärä: 5 +
Ikäsuositus: 10 +

Ranskan lähiömellakat


Harjoituksen pohjana on kolme Helsingin Sanomien uutista vuoden 2005 Pariisiin ja Toulousen lähiömellakoista (liite 1)

Teema: rasismi, syrjäytyminen, jengiytyminen, ryhmien väliset konfliktit, katuväkivalta
Kesto: 45 min.
Osallistujamäärä: 10 +
Ikäsuositus: 11 +
Tarvikkeet: Ranskan lähiömellakoita käsittelevät lehtiuutiset (liite 1), paperia, kynä, ohjaajalle hattu, kävelykeppi tms. tunnus

Luova ilmaisu

Luova ilmaisu sopii rauhan- ja ihmisoikeuskasvatukseen. Roolipelejä, leikkejä, draamaa, piirtämistä ja muita taiteellisia menetelmiä voidaan käyttää lähes kaikkien aiheiden käsittelyyn.

Draama

Draama on keino kokeilla, miltä tuntuu olla joku toinen. Osallistujat voivat roolin varjolla tuoda esiin näkökulmia, joita on muuten vaikea ilmaista. Draaman avulla voidaan lähestyä erilaisia arvo-, etiikka-, moraali- ja estetiikan käsityksiä. Ristiriitatilannetta dramatisoimalla voidaan tarkastella ongelman osatekijöitä ja erilaisia ratkaisuja: vaikeita asioita käsitellään etäännyttämällä. Pienten lasten kanssa konfliktitilanne voidaan näytellä kuvittelemalla tilanne taikametsään.

Draamakasvattajalta vaaditaan uskallusta olla läsnä ryhmän edessä. Haastavia aiheita on pyrittävä käsittelemään avoimesti, mikä vaatii rohkeutta myös osallistujilta. Ryhmän yhteinen kokemus korostuu yksilösuoritusten sijaan. Osallistujilta ei edellytetä varsinaisia esiintymistaitoja eikä ketään pakoteta mukaan. Ennen harjoituksen aloittamista ryhmän on tehtävä yhteisiä lämmittelyharjoituksia, koska rooliin pääseminen voi olla vaikeaa.

Draamaharjoituksen aluksi ohjaaja selvittää osallistujille, miten rooliin asetutaan ja miten siitä poistutaan. Siirtymistä helpottaakseen ohjaaja voi antaa äänimerkin, jonka kuulleessaan osallistujat menevät rooliinsa tai astuvat siitä ulos.

Draamatarina

Draamatarina tarkoittaa kehyskertomusta, joka rakentuu ja kehittyy tarinan edetessä ja osallistujien muokatessa valinnoillaan tarinaan sisältöä. Kehystekstiksi valitaan esimerkiksi uutinen, joka kertoo henkilöiden välisistä jännitteistä, näkemyseroista tai konflikteista.

Ohjaajan tehtävä on auttaa osallistujia pääsemään sisään tilanteeseen. Hän voi osallistua draamatarinaan myös roolihenkilönä. Roolissa esiintyessään ohjaaja käyttää jotakin näkyvää tunnusta, kuten hattua, joka on helppo ottaa pois ohjaustilanteen ajaksi. Draamatarina on vaativa, mutta onnistuessaan palkitseva menetelmä.

Roolipeli

Roolipeli on draamatarinaa laajempi esitys, jossa osallistujat samaistuvat johonkin roolihenkilöön. He pääsevät asettumaan toisen ihmisen asemaan ja tarkastelemaan asioita eri näkökulmasta.

Roolipeli on suurelta osin improvisoitu ja voidaan toteuttaa kahdella tavalla: kertomusroolipelissä on mukana tarinan kulkua ohjaava kertoja sekä näyttelijät. Tilanneroolipelissä ohjaaja ja osallistujat keksivät tarinaa yhdessä pelin edetessä. Koko ryhmän ei tarvitse osallistua näyttelemiseen. Aiheena voi olla arkinen tilanne tai päivänpolttava uutinen.

Roolipeli toimii parhaiten, kun se on lyhyt. Roolipelin herättämien tunteiden purkamiseen on varattava aikaa heti pelin päätyttyä. Ohjaajan on muistutettava osallistujia, että heidän on kyettävä astumaan ulos roolistaan ja tarkastelemaan esitettyä tilannetta ulkoapäin. Aikaa kannattaa käyttää roolipelin uusimiseen ja erilaisten ratkaisujen kokeiluun. Roolipeli voidaan laajentaa simulaatioksi, jossa esitetään esimerkiksi kuviteltu oikeudenkäynti, haastattelu tai parlamentin istunto.