Kuvat kertovat


Teema: kuvantulkinta ja mediakriittisyys
Kesto: 45 min.
Osallistujamäärä: 6 +
Ikäsuositus: 12 +
Tarvikkeet: sanoma- ja aikakauslehtiä, kartonkia, värillistä paperia, värikyniä ja tusseja, liimaa sekä sakset.

Mediaseuranta


Teema: mediakriittisyys
Kesto: päivä tai viikko
Osallistujamäärä: 1 +
Ikäsuositus: 10 +
Tarvikkeet: työkaluna käytetään tiedotusvälineitä (tv, radio, sanoma- ja aikakauslehdet sekä internet)

Ihmisoikeudet uutisissa


Teema: ihmisoikeudet ja mediakriittisyys
Kesto: 45 min.
Osallistujamäärä: 2 +
Ikäsuositus: soveltaen sopii kaikille
Tarvikkeet: sanoma- ja aikakauslehtiä, ajankohtaisohjelmia

Mediakasvatus

Mediakasvatus opettaa kriittisyyttä

Media on kaikkialla läsnä, ja sitä on hyvä oppia tulkitsemaan. Media välittää ideologioita, mielipiteitä sekä poliittisia näkökantoja ja luo tietynlaisen kuvan todellisuudesta. Media valaisee ihmisten ja yhteisöjen toimintaa. Se konkretisoi, millaista on elää pakolaisena tai asua sodan runtelemassa maassa, ja kertoo arvovalinnoista sekä maailmapolitiikan linjauksista. Yhteiskunnan poliittiset ja taloudelliset tavoitteet vaikuttavat aihevalintoihin sekä niiden sisältöön.

Saman median tuottamat viestit voivat olla keskenään ristiriitaisia, ja todellinen sanoma voi olla vaikeasti tunnistettavissa. Asenteita ja arvoja muokataan myös viihteen ja mainosten avulla.

Mediakasvatus opettaa ymmärtämään median rakenteita ja toimintaa, ja sitä miten viestimet tuottavat merkityksiä. Kriittisyyttä opitaan vertailemalla tietoa ja kyseenalaistamalla viestin sanomaa. Mediaa tutkittaessa käsittelyyn voidaan ottaa viestin sisältö tai sen syntyyn vaikuttavat tekijät: kuka valitsee uutisen näkökulman, mikä tekee tapahtumasta uutisen ja mihin uutisoinnilla pyritään.