Puhesopimus


Teema: keskustelu, vuorovaikutustaidot
Kesto: 2 h +
Osallistujamäärä: 2 +
Ikäsuositus: 9 +
Tarvikkeet: paperia, kyniä, iso paperi, tusseja

Olenko oikeassa?


Teema: väittely
Kesto: 45 min.
Osallistujamäärä: 10 +
Ikäsuositus: 12 +

Aivoriihi


Teema: keskustelu
Kesto: 45 min.
Osallistujamäärä: 10 +
Ikäsuositus: 12 +

Keskustelupiiri


Teema: keskustelu
Kesto: 20 min. +
Osallistujamäärä: 10 +
Ikäsuositus: 8 +

Keskustelutaito

Keskustelutaitojen harjoittaminen kehittää kykyä esittää mielipiteitä sekä käsitellä tietoa analyyttisesti. Omia ajatuksia voi testata ja niihin saa uutta näkökulmaa, koska epäloogisuudet tulevat keskustelussa helpommin esiin. Keskustelu lisää itseymmärrystä muiden ihmisten antaman palautteen ansiosta. Toisten kunnioittaminen on keskustelussa tärkeää ja sujuvuutta helpottaa yhteisistä säännöistä sopiminen.

Tutkiva puhetapa

Suurin osa puheesta on kiistelevää tai myötäilevää. Rakentavinta on puhe, joka rohkaisee osanottajia ilmaisemaan mielipiteensä ja kyseenalaistamaan näkökulmia. Tutkivaa puhetta pitää opetella tietoisesti.

Kiistelevässä puheessa pyritään voittamaan toinen perusteluja kuulematta. Omia mielipiteitä perustellaan vain harvoin. Myötäilevä puhe on kiistelevän puheen vastakohta ja voi olla yhtä hedelmätöntä. Myötäilevä puhuja ei halua olla eri mieltä tai uskalla tuoda omia näkemyksiään esiin.

Tutkivassa puhetavassa pyritään löytämään ongelmaan ratkaisu ja käsittelemään aihetta syvemmin. Kaikkia osanottajia rohkaistaan kertomaan mielipiteensä ja perustelemaan ne. Vaihtoehtoja punnitaan ennen päätöksen tekoa ja kyseenalaistaminen on sallittua. On hyvä oppia kysymään ”Mitä mieltä olen?”, ”Miksi ajattelen niin?” ja ”Voinko muuttaa mielipidettäni?”.

Väittely

Väittelyssä ryhmille annetaan vastakkaiset näkemykset jostakin aiheesta. Ryhmien on perusteltava kantansa ja haastettava toisen ryhmän näkemys. Puheenjohtaja huolehtii, että kaikki saavat puhua ja etteivät puheenvuorot veny liikaa. Myös yleisöllä on mahdollisuus esittää kysymyksiä. Väittelyssä pyritään perusteltuun argumentointiin.