Oppimispäiväkirja:

•    edistää oppimista ja opitun mieleen palauttamista

Moniarvoinen kulttuuri


Teema: kulttuurien kohtaaminen
Kesto: pitkä ajanjakso
Osallistujamäärä: 2 +
Ikäsuositus: 10 +

Haastattelu

Nähty ja koettu jättää muistijäljen, joka ei unohdu helposti, ja käsitteet konkretisoituvat haastattelutilanteessa. Haastatella voi henkilöitä, jotka työskentelevät ihmisoikeus- ja rauhankysymysten parissa tai joilla on omakohtaisia kokemuksia sodasta tai ihmisoikeusloukkauksista. Myös eri kulttuureihin voi tutustua haastattelemalla niiden edustajia.

Kulttuurien välistä ymmärrystä lisää toiseen kulttuuriin ja sen tapoihin perehtyminen. Väärinkäsityksiä syntyy usein, kun ei ymmärretä, mitä asioita toisesta kulttuurista tuleva arvostaa tai pitää normaalina käytöksenä ja miksi. Eri kulttuureja kannattaa lähestyä arjen tapojen kautta, tutustumalla ruokaan, musiikkiin, kuvataiteeseen tai opettelemalla kansantanssin alkeita. Opittuja asioita ja omaa oppimista tarkastellaan oppimispäiväkirjan avulla.