Tärkeitä käsitteitä

Rauha, demokratia ja jokaiselle kuuluvat ihmisoikeudet liittyvät toisiinsa. Näitä arvoja pitää toteuttaa kaikkialla maailmassa. Eri puolilla maailmaa elävien ihmisten hyvinvointi, tai pahoinvointi, heijastuu kaikkialle, eikä maailmassa vallitsevaa eriarvoisuutta voi välttyä huomaamasta.

YK on määritellyt vuosituhattavoitteissaan, mitä muutoksia tarvitaan, jotta kaikilla maailman ihmisillä olisi vakaampi ja turvatumpi elämä. Länsimailta tarvitaan edelleen taloudellista panosta kehitysmaiden hyväksi. Lisäksi kaivataan kansainvälistä tahtoa sekä päättäväistä toimintaa.