Kehitysavun kasvattaminen

YK:n laskelmien mukaan nostamalla kehitysapu 0,7 prosenttiin kunkin valtion bruttokansantuotteesta voidaan saavuttaa vuosituhatjulistuksen kehityspäämäärät.

YK:n vuosituhattavoitteet

Vuonna 2000 Yhdistyneiden kansakuntien huippukokouksessa pohdittiin maailman tilaa sekä YK:n tulevaisuuden roolia ja toimintamahdollisuuksia. Päätöslauselma 55/2 tunnetaan nimellä YK:n vuosituhatjulistus.
 
Vuosituhatjulistukseen sisältyy globaaleja kehitystavoitteita, joiden takarajaksi on asetettu vuosi 2015. YK:n lähes kaksisataa jäsenvaltiota on luvannut toimia määräaikaan mennessä kahdeksan tärkeimmän tavoitteen saavuttamiseksi.

YK:n Vuosituhatjulistuksen kahdeksan kehityspäämäärää:

1. Äärimmäisen köyhyyden poistaminen

Suomen tärkeimpiä kehityspoliittisia päämääriä on köyhyyden vähentäminen. Tavoitteeseen pyritään tukemalla kansanvaltaa ja hyvää hallintoa sekä edistämällä tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia köyhissä maissa, jotta köyhyysrajan alapuolella elävien ja nälkäänäkevien määrä puolittuu määräaikaan mennessä.

2. Peruskoulutuksen takaaminen kaikille

Yli sadalla miljoonalla lapsella maailmassa ei ole mahdollisuutta käydä koulua. Poikien kouluttamista pidetään perinteisesti tärkeämpänä. Monesti tytöt myös avioituvat hyvin nuorena ja keskeyttävät koulun viimeistään raskaaksi tultuaan. Tavoitteena on, että kaikki lapset oppivat lukemaan, kirjoittamaan ja laskemaan.

3. Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ja naisten aseman parantaminen

Suurin osa maailman köyhistä ja lukutaidottomista on naisia ja tyttöjä. Naisten palkkatulot ovat kaikkialla maailmassa alhaisemmat kuin miesten. Naisten ja tyttöjen aseman vahvistaminen vähentää tehokkaasti köyhyyttä, nälkää ja sairauksia sekä edistää kestävää kehitystä.

4. Lapsikuolleisuuden vähentäminen

Yleisimpiä pikkulasten kuolinsyitä ovat keuhkokuume, ripuli, malaria ja tuhkarokko. Lasten kuolemaa ehkäisevät puhdas vesi, riittävä ravinto, rokotukset, terveydenhoito, hygienia sekä äitien kouluttaminen ja hyvä terveys. Tavoitteena on alle 5-vuotiaiden lasten kuolleisuuden vähentäminen kahdella kolmasosalla.

5. Odottavien äitien terveydentilan parantaminen

Saharan eteläpuolisessa Afrikassa useampi kuin joka sadas äiti kuolee synnytyksen seurauksena. Riski on 500-kertainen pohjoismaalaiseen synnyttäjään verrattuna. Valtaosa synnytyskuolemista olisi mahdollista estää. Korkeaan äitiyskuolleisuuteen vaikuttavat puutteellinen ravinto, aids ja huonot terveydenhoitopalvelut. Tavoitteena on vähentää äitien kuolleisuus neljäsosaan nykyisestä.

6. Vaarallisten tautien leviämisen pysäyttäminen

Maailmassa on yli 42 miljoonaa hi-viruksen kantajaa ja aids jättää jälkeensä miljoonia orpoja joka vuosi. Epidemian aiheuttamat taloudelliset kustannukset ovat suuria.  Maailman terveysjärjestö WHO on arvioinut, että aids vähentää 13 prosentilla köyhimpien maiden tuloja. Tavoitteena on pysäyttää ja kääntää laskuun hivin, aidsin, malarian ja muiden vaarallisten tautien leviäminen.

7. Ympäristön kestävän kehityksen varmistaminen

Likainen vesi on syynä 80 prosenttiin kaikista sairaus- ja kuolemantapauksista kehitysmaissa. YK:n jäsenmaiden edellytetään hyväksyvän kestävän kehityksen periaatteet ja pysäyttävän luonnonvarojen ehtyminen. Tavoitteena on veden ja sanitaation puutteesta kärsivien määrän puolittaminen ennen vuotta 2015 ja vähintään 100 miljoonan slummiasukkaan elämän laadun parantaminen vuoteen 2020 mennessä.

8. Globaalin kumppanuuden luominen

Tavoitteena on muodostaa kehityksen tavoittelussa ja köyhyyden poistamisessa vahva kumppanuus yksityissektorin ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden kanssa.

Tavoitteeseen pyritään:
–    kehittämällä oikeudenmukaista ja sääntöperustaista kansainvälistä kauppa- ja rahoitusjärjestelmää
–    lisäämällä kehitysyhteistyötä
–    vastaamalla vähiten kehittyneiden maiden erityistarpeisiin ja mitätöimällä niiden velkataakkaa
–    luomalla ja toteuttamalla strategioita nuorten työllistämiseksi
–    saattamalla uusin informaatio- ja muu teknologia kehitysmaiden käyttöön yhteistyössä yksityisen sektorin kanssa
–    turvaamalla välttämättömien lääkkeiden saatavuus yhteistyössä lääketeollisuuden kanssa

Lähde: Suomen YK-liitto