Mediaseuranta


Teema: mediakriittisyys
Kesto: päivä tai viikko
Osallistujamäärä: 1 +
Ikäsuositus: 10 +
Tarvikkeet: työkaluna käytetään tiedotusvälineitä (tv, radio, sanoma- ja aikakauslehdet sekä internet)

Harjoituksen kulku: osallistujat tutustuvat yksin tai ryhmätyönä eri tiedotusvälineiden uutisointiin. He voivat seurata yhden uutisen uutisointia eri tiedotusvälineissä päivän ajan tai seurata yhden tiedotusvälineen uutisointia viikon ajan tehden muistiinpanoja säännöllisesti. He voivat myös tutkia, mitkä teemat toistuvat ja miten tiedotusvälineiden tapa käsitellä aiheita eroaa toisistaan. Mikä on syynä eroihin? Havaintoja verrataan lopuksi yhdessä