Puhesopimus


Teema: keskustelu, vuorovaikutustaidot
Kesto: 2 h +
Osallistujamäärä: 2 +
Ikäsuositus: 9 +
Tarvikkeet: paperia, kyniä, iso paperi, tusseja

Harjoituksen kulku: osallistujat jakautuvat neljän hengen ryhmiin. Ryhmä valitsee kirjurin. Jokainen ryhmä miettii kuusi ohjetta, joita noudattamalla
1)    kaikkien mielipiteitä kuunnellaan
2)    kaikki saavat osallistua ja oppia
3)    ryhmä pääsee yhteisymmärrykseen
Ohjeiksi voidaan kirjata ”annetaan jokaiselle suunvuoro”, ”ei puhuta toisten päälle”, ”kuunnellaan toisten sanomisia” ja ”jokaisen ajatukset ovat yhtä arvokkaita”.
Harjoituksen päätteeksi ohjeet luetaan ääneen ja niistää kootaan kuusi tärkeintä sopimukseksi, joka laitetaan näkyviin.
Sopimusta arvioidaan jonkin ajan kuluttua. Jos koko sopimusta on vaikea noudattaa, voidaan valita yksi tai kaksi ohjetta, joita noudatetaan kerrallaan.