Moniarvoinen kulttuuri


Teema: kulttuurien kohtaaminen
Kesto: pitkä ajanjakso
Osallistujamäärä: 2 +
Ikäsuositus: 10 +

Harjoituksen kulku: haastattelu voidaan toteuttaa mielipidekyselynä, ja koota tuloksista posteri tai portfolio. Kyselyn voi tehdä koulussa, työpaikalla tai omassa pihapiirissä, ja sillä voidaan kartoittaa asenteita, uskontojen ja kulttuurien määrää tai vaikka koulussa puhuttuja kieliä. Kyselylomakkeen laadinta, samoin kuin itsenäinen tiedonhaku ja tutkimus vaativat aiheeseen perehtymistä ja erilaisten työkalujen hallintaa. Kyselyn tulokset, niistä koottu posteri tai portfolio, esitetään muille.