Oppimispäiväkirja:

•    edistää oppimista ja opitun mieleen palauttamista
•    kehittää tiedon jäsentämistä ja kriittistä ajattelua
•    on toteuttamistavaltaan vapaamuotoinen
•    tukee itsenäistä ajattelua
•    auttaa hahmottamaan oman oppimisen taitekohtia, onnistumisen ja epäonnistumisen hetkiä