Kestävä kehitys

Ympäristövastuullinen ihminen välittää ympäristön tilasta ja haluaa vaikuttaa sen säilymiseen.

Ympäristökasvatus lisää tietoa ympäristön tilasta ja ihmisten toiminnan vaikutuksista siihen. Tavoitteena on saada ihmiset muuttamaan elämäntapansa sellaiseksi, että maapallo säilyy vähintään nykyisessä tilassa tuleville sukupolville. Ympäristökasvatus on arvokasvatusta, opetusmenetelmissä korostuvat elämyksellisyys ja toiminta, joilla pyritään lujittamaan ihmisen suhdetta luontoon.