Kestävän kehityksen ohjelma Suomen kouluille

Ympäristöministeriön nimittämä toimikunta on laatinut Kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen ja koulutuksen strategian ja toimeenpanosuunnitelm

Vihreä vyöhyke Afrikassa

Wangari Maathai sai ensimmäisenä afrikkalaisena naisena Nobelin rauhanpalkinnon vuonna 2004.

Sota ja ympäristö

Sodat ja aseelliset yhteenotot ovat uhka ympäristölle, ihmisille, eläimille ja kasveille. Ympäristön tuhoaminen kuuluu sodankäyntiin.

Erilaista jätettä

Jätepaperista valmistetaan etupäässä erilaisia kartonkeja, wc-paperia, paperirullien sisällä olevia hylsyjä ja sanomalehtipaperia.

Pohtikaa

•    Miten vaikutat kulutus- ja kierrätysvalinnoillasi ympäristöösi?

Roskapussin aarteita


Teema: kierrätys, lajittelu
Kesto: 45 min.
Osallistujamäärä: 2 +
Ikäsuositus: 7 +

Kestävä elämäntapa

Kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttaminen tarkoittaa, että valintoja tehdessään ihmiset ottavat huomioon niiden ekologiset, taloudelliset, sosiaaliset ja kulttuuriset vaikutukset. Kestävän kehityksen tavoite on ihmiskunnan yhteinen hyvinvointi, ilman että luonnon monimuotoisuus vähenee tai ympäristön kantokyky ylittyy.

Kestävän tulevaisuuden rakentaminen vaatii käytettävissä olevien vaihtoehtojen kriittistä tarkastelua jokapäiväisessä elämässä ja eettisen vastuun ottamista sekä kansallisesta että kansainvälisestä tasa-arvosta ja hyvinvoinnin jakautumisesta.

Ekologiseen ja taloudelliseen kestävyyteen sisältyvät ympäristöystävälliset valinnat. Se tarkoittaa materiaalien, energian ja veden säästöä, ympäristöystävällisten ja oikeudenmukaisesti tuotettujen tuotteiden käyttöä, kierrätystä, jätteiden lajittelua ja ympäristöä mahdollisimman vähän saastuttavien liikkumismuotojen suosimista.

Sosiaalisen kestävyyden periaatteen mukaan ihmisten oikeudenmukainen kohtelu kehittää yhteiskuntaa ihmisiä paremmin tukevaksi. Sosiaaliseen kestävyyteen kuuluu ihmisten jaksamisesta huolehtiminen ja erilaisuuden kunnioittaminen. Olennaista on etsiä keinoja syrjäytymisen, syrjinnän sekä fyysisen ja psyykkisen väkivallan ehkäisyyn.

Kulttuurista kestävyyttä ylläpidetään kulttuuriperintöä säilyttämällä ja eteenpäin siirtämällä. Siihen kuuluvat kieli, uskonto, taiteet ja arkkitehtuuri. Myös monikulttuurisuus, maahanmuuttajien elämään ja tapoihin tutustuminen ja kulttuuristen vähemmistöryhmien huomioiminen ovat kulttuurista kestävyyttä.

Kierrätys vähentää jätteen määrää

Kierrätyksellä hillitään tuotannon ja kuluttamisen haitallisia ympäristövaikutuksia. Länsimaissa kulutus on kasvanut moninkertaiseksi elintason nousun myötä. YK:n mukaan nykyisessä talousajattelussa kasvusta on tullut päämäärä. Siihen liittyy korkea työttömyys, rikkaimpien ja köyhimpien välisen kuilun syventyminen, vähemmistökulttuurien heikko asema ja kestämätön luonnonvarojen käyttö.

Kierrätys edellyttää eettisiä valintoja, koska valistunut kuluttaja miettii jo kaupassa, voiko ostetun tuotteen ja sen valmistusmateriaalit kierrättää.

Tavaroiden valmistus kuluttaa luonnonvaroja. Vaikka tuote olisi halpa, sen valmistamiseen on tarvittu monenlaisia raaka-aineita. Yksinkertaisen esineen, kuten jogurttipurkin, matka raaka-aineesta tehtaan kautta kuluttajan ruokapöytään on  pitkä.

Kohtuulliseen kuluttamiseen sisältyy ajatus, ettei hyvään elämään tarvita paljon tavaraa. Ekologisesti elävä ihminen kuluttaa vain sen, minkä tarvitsee ja huolehtii, että tavarat päätyvät uusiokäyttöön. Palveluiden käyttö ja elämyksistä nauttiminen ovat osa kestävää elämäntapaa. Suuremman hankinnan voi tehdä yhdessä muiden kanssa. Ekologisen ostopäätös vaatii tietoa tuotteen materiaaleista ja valmistusprosessista.