Globaalin etiikan julistus

Maailman uskontojen parlamentti antoi vuonna 1993 Chicagossa julistuksen globaalista etiikasta.

Desmond Tutu (1931–)

Etelä-Afrikan apartheid-hallinnon kaaduttua piispa Tutu johti vuonna 1995 perustettua Totuus- ja sovintokomissiota, jossa saivat äänensä kuuluviin ne, jotka olivat kokeneet vä

Daisaku Ikeda (1928–)

Daisaku Ikedan toiminnan perustana on buddhalainen ajatus, että yksilön henkinen muutos saa ympäristön muuttumaan ja on lähtökohta kestävään rauhaan.

Uskontojen yhteinen näkökulma

Globaalilla etiikalla tarkoitetaan suurten uskontojen ja kulttuurien perinteistä löytyviä yhteisiä normeja ja periaatteita sekä arvojen tulkintaan liittyvää eettistä arviointia ja pohdintaa. Kun yhteinen arvopohja löytyy, oivalletaan että eri uskonnoilla ja kulttuureilla on paljon annettavaa toisilleen.

Lähes kaikista uskonnoista löytyy niin sanottu Kultainen sääntö: Mitä tahdot tehtävän itsellesi, tee sitä toisille. Sama ajatus saatetaan ilmaista käänteisessä muodossa: Mitä et tahdo tehtävän itsellesi, älä tee sitä toiselle. Kilvoittelu omassa itsessä olevaa pahaa tai negatiivisia taipumuksia vastaan esiintyy kaikissa suurissa maailmanuskonnoissa. Yhteiset eettiset lähtökohdat voivat yhdistää eri kulttuuritaustaisia ja eri uskontoja harjoittavia ihmisiä.

Uskontoja ja eettisyyttä pitää vaalia

Uskonnot ja eettiset järjestelmät toimivat arvomuistina. Ne säilyttävät ihmiskunnan arvoja pyhissä teksteissään ja perimätiedossaan. Ihmisten tai kansojen vieraantuminen moraalisista arvoistaan johtaa tilanteeseen, jolloin yhteiskunnassa ei enää pystytä erottamaan, mikä on oikein ja mikä väärin. Näin tapahtuu usein sota- ja kriisitilanteissa. Globaalin etiikan tarkoituksena on luoda uutta, yhteistä eettistä tietoisuutta ja kaikkia kansoja ja kulttuureja yhdistäviä arvoja, jotka pätevät myös kriisitilanteissa. Globaalin etiikan näkökulmaa voi hyödyntää pohdittaessa esimerkiksi terrorismia. Terroritekoja saatetaan perustella uskonnollisilla syillä, jolloin uskontoa käytetään hyväksi puolustettaessa väkivaltaisia tekoja. Kasvava kuilu maailman köyhien ja rikkaiden välillä on myös eettinen ongelma, vaikka sitä ei usein sellaiseksi tiedosteta.