Kylmä sota

Kylmän sodan aikakausi on hyvä esimerkki tilanteesta, jossa rauha oli muodollinen, juridinen saavutus eikä tosiasiallinen yhteisöllinen tila. Konflikti oli ratkaisematon, jäädytetty ja potentiaalisesti väkivaltainen. Tästä syystä aikaa nimitetään kylmäksi sodaksi kylmän rauhan sijaan.