Tärkeimpiä ihmisoikeuksia

Kansalais- ja poliittisia oikeuksia:
•    oikeus elämään
•    oikeus vapauteen
•    oikeus tasavertaisuuteen
•    oikeus rauhaan ja turvallisuuteen
•    oikeus tasavertaisuuteen lain edessä
•    oikeus perheeseen
•    oikeus kansalaisuuteen
•    oikeus turvapaikkaan
•    uskonnon vapaus
•    liikkumisen vapaus
•    kidutuksen kielto
•    syrjinnän kielto
•    orjuuden kielto
•    mielivaltaisen vapaudenriiston ja karkotuksen kielto
•    mielipiteen vapaus
•    kokoontumis- ja yhdistymisvapaus
•    oikeus äänestää

Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia:
•    oikeus riittävään elintasoon, terveyteen ja hyvinvointiin
•    oikeus omaisuuteen
•    oikeus sosiaaliturvaan
•    oikeus opetukseen
•    oikeus yksityisyyteen

Kollektiiviset oikeudet:
•    oikeus kehitykseen
•    oikeus ekologisesti tasapainoiseen ympäristöön
•    oikeus nauttia maailmanperinnön luonto- ja kulttuurikohteista