Ihmisoikeussopimuksia

Ihmisoikeussopimusten ydin:
•    YK:n peruskirja (1945)
•    YK:n yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus (1948)
•    Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus (1966)
•    Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus (1966)

Muita kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia:
•    Pakolaisten asemaa koskeva yleissopimus (1951)
•    Orjuuden ja orjakaupan kieltävä sopimus (1956)
•    Kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskeva kansainvälinen yleissopimus (1965)
•    Kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastainen yleissopimus (1984)
•    Kaikkinaisen naisiin kohdistuvan syrjinnän kieltävä sopimus (1979)
•    Yleissopimus lapsen oikeuksista (1989)

Alueellisia ihmisoikeusasiakirjoja:
•    Euroopan Neuvoston Euroopan ihmisoikeussopimus (1950), Euroopan sosiaalinen peruskirja (1961) ja EU-lainsäädäntö
•    Amerikan valtioiden järjestön (OAS) ihmisoikeussopimus (1969)
•    Afrikan yhtenäisyysjärjestön (OAU) ihmisoikeuksien ja kansojen oikeuksien peruskirja (1981). Sen mukaan ihmisten lisäksi myös yhteisöillä on oikeuksia.
•    Arabivaltioiden yhteisö on hyväksynyt Kairon julistuksen ihmisoikeuksista islamissa (1991) sekä arabimaiden ihmisoikeuksia koskevan peruskirjan (1994). Ne eivät ole kaikilta osin ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen mukaisia;