Ihmisvelvollisuuksien julistus

Oikeuksien lisäksi ihmisillä on vastuu muista ihmisistä sekä ympäristöstä. Unesco antoi vuonna 1997 julistuksen ihmiskunnan yhteisistä vastuista (Universal Declaration of Human Responsibilities). Sen mukaan jokaisella on velvollisuus kohdella muita inhimillisesti ja vastustaa fanatismia, vihaa ja syrjintää. Ihmisten on toimittava rehellisesti ja Kultaista sääntöä noudattaen (Älä tee muille mitään, mitä et halua itsellesi tehtävän).