Lapsen oikeuksien sopimus

YK:n Lapsen oikeuksien yleissopimus laadittiin vuonna 1989. Se on maailman laajimmin ratifioitu ihmisoikeussopimus, ulkopuolella ovat ainoastaan Somalia ja Yhdysvallat. Lasten oikeuksien sopimukseen kuuluu kaksi lisäpöytäkirjaa. Ensimmäinen käsittelee lasten osallistumista aseellisiin konflikteihin. Toinen lisäpöytäkirja käsittelee lapsikauppaa, lapsiprostituutiota ja lapsipornografiaa. Molemmat tulivat voimaan vuonna 2002.
Sopimuksen noudattamista valvoo komitea, jolle maat raportoivat tilanteestaan. Suomessa lapsen oikeuksia koskeva yleissopimus tuli voimaan 1991. Suomi on allekirjoittanut molemmat lisäpöytäkirjat, mutta ratifioinut ainoastaan lisäpöytäkirjan lasten osallistumisesta aseellisiin konflikteihin.