Ihmisoikeudet.net

Ihmisoikeuskasvatuksen oppimateriaalia ja koulutusta tarjoava Ihmisoikeudet.net -verkosto on Amnestyn Suomen osaston, Ihmisoikeusliiton, Suomen YK-liiton ja Suomen Oneworld-portaaliyhdistyksen yhteinen hanke, jota rahoittavat opetusministeriö, opetushallitus ja ulkoasianministeriö. Yhteistyökumppaneina on lisäksi useita suomalaisia kansalaisjärjestöjä ja opettajatyöryhmä.
www.ihmisoikeudet.net