Kehitysavun kasvattaminen

YK:n laskelmien mukaan nostamalla kehitysapu 0,7 prosenttiin kunkin valtion bruttokansantuotteesta voidaan saavuttaa vuosituhatjulistuksen kehityspäämäärät. Suomi on sitoutunut nostamaan kehitysapunsa vaaditulle tasolle vuoteen 2010 mennessä. Käytännössä se tarkoittaa yksittäisen veronmaksajan verojen korotusta yhdellä prosentilla.