Syrjinnän muotoja

Ikäsyrjintää esiintyy vanhempien henkilöiden työhönotossa. Myös nuoret, ensikertaa työelämään astuvat voivat kohdata syrjintää ikänsä perusteella. Ikäsyrjintä näkyy asenteissa ja vakiintuneissa toimintatavoissa ja on usein piilevää.

Vammaisuuden perusteella tapahtuva syrjintä voi ilmetä fyysisen elinympäristön esteenä, liikkumisen rajoittamisena sekä toimintamahdollisuuksien vähäisyytenä.

Seksuaalinen ja sukupuolinen syrjintä näyttäytyy asenteissa, käyttäytymisessä sekä puhetavoissa. Henkilön seksuaalinen tai sukupuolinen suuntautuneisuus ei usein näy päällepäin ja puolihuolimattomat vitsit voivat olla loukkaavia. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat homo- ja biseksuaalit, transvestiitit, transsukupuoliset, intersukupuoliset ja transgender-ihmiset.

Uskonnon perusteella tapahtuva syrjintä ilmenee uskonnon opetuksen tai harjoittamisen estämisenä tai vieraan uskonnon opetukseen tai harjoittamiseen pakottamisena. Uskonto voi olla syynä syrjintään työelämässä.

Etnisyyden perusteella tapahtuva syrjintä ilmenee syrjintänä kansallisuuden, kielen tai ihonvärin perusteella. Etnisyys voi olla syynä syrjintään työelämässä ja liikkumisen rajoittamiseen julkisissa tiloissa.