Pohtikaa

normaali-käsitteen merkitystä. Onko olemassa tavallisuuden normia? Miten normaalius määrittyy? Kuka on normaali ja kuka epänormaali? Näkyykö erilaisuus aina ulospäin?