Kiusaamistilanteita


Teema: kiusaaminen, syrjimättömyys
Kesto: noin 45 min.
Osallistujamäärä: 10 +
Ikäsuositus: soveltaen sopii kaikille

Harjoituksen kulku: aluksi keskustellaan kiusaamisesta, sen merkityksestä ja eri muodoista. On hyvä tuoda esiin, että kiusaamista tapahtuu niin koulussa, työelämässä kuin vapaa-aikanakin, ja että kaikenlaiseen kiusaamiseen on puututtava.
Harjoituksessa luodaan kuvitteellisia kiusaamistilanteita ryhmässä. Ryhmän ohjaaja valitsee näyttelijät. Tilanne voi olla esimerkiksi:
1.    Oppilas yrittää selittää opettajalle, että hänen luokkatoveriaan kiusataan. Opettaja ei halua ottaa vastuuta tilanteesta. Opettaja lähettää oppilaan kuraattorin luo. Kuraattori huolestuu tilanteesta, muttei ehdi puuttua asiaan.
2.    Joukko oppilaita yrittää puhua järkeä kaverilleen, joka kiusaa nuorempaa oppilasta.
3.    Joukko oppilaita puhuu kaveristaan, jota vanhemmat oppilaat kiusaavat. He haluaisivat auttaa kaveriaan ja miettivät mahdollisia keinoja.

Pohtikaa lopuksi yhdessä, miten tilanteet päättyivät. Selvisikö tilanne vai jäikö se ratkaisematta? Mitä kysymyksiä tai ajatuksia tilanteet herättivät? Samat tilanteet voi näytellä uudelleen luomalla erilainen loppuratkaisu.