Kestävän kehityksen ohjelma Suomen kouluille

Ympäristöministeriön nimittämä toimikunta on laatinut Kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen ja koulutuksen strategian ja toimeenpanosuunnitelman vuosille 2006–2014. Tavoite on, että kaikissa päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa on oma kestävän kehityksen toimintaohjelma vuonna 2010. Sen avulla koulu voi sisällyttää kestävän kehityksen näkökulman osaksi opetusta ja toimintakulttuuria.

Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiön (OKKA) myöntämä oppilaitosten ympäristösertifiointi ja Suomen Ympäristökasvatuksen Seuran Vihreä lippu -ohjelma tarjoavat kouluille ja oppilaitoksille työvälineet kestävän kehityksen ohjelmien rakentamiseen. Vihreä lippu soveltuu myös päiväkodeille. Koulu voi saada ulkoisen arvioinnin perusteella myönnettävän ympäristösertifikaatin tai Vihreän lipun esimerkillisestä kestävän kehityksen työstä. Strategiassa on asetettu tavoitteeksi, että vuoteen 2014 mennessä 15 prosenttia päiväkodeista, kouluista ja oppilaitoksista on saanut ulkoisen tunnuksen tai ympäristösertifikaatin.