Sota ja ympäristö

Sodat ja aseelliset yhteenotot ovat uhka ympäristölle, ihmisille, eläimille ja kasveille. Ympäristön tuhoaminen kuuluu sodankäyntiin. Maaperän saastuttaminen, talojen ja kylien polttaminen sekä viljelysten tuhoaminen estävät paitsi vastapuolen myös alueella asuvien siviilien toimeentulon. Miinat, ammukset ja räjähteet aiheuttavat mittaamatonta tuhoa myös siviilihenkilöille. Ne jäävät maaperään ja pysyvät toimintakunnossa kauan.