Erilaista jätettä

Jätepaperista valmistetaan etupäässä erilaisia kartonkeja, wc-paperia, paperirullien sisällä olevia hylsyjä ja sanomalehtipaperia. Pieniä määriä käytetään myös aikakauslehtipaperiin ja muihin paperilaatuihin kuten kirjekuoriin ja munakennoihin.

Biojätteestä
suurin osa on keittiöjätettä ja jonkin verran puutarhajätettä.

Lasi: palautuspullojen lisäksi tal-teen kerätään sirulasia, kuten lasitölkkejä ja viinipulloja, joita ei voida täyttää uudelleen. Sirulasista valmistetaan uusia pulloja ja lasivillaa. Kaikkea sirulasia ei pystytä käyttämään hyödyksi, vaan se joudutaan läjittämään kaatopaikoille.

Muovia on hankala kierrättää, koska muovilajeja on monenlaisia ja niiden erotteleminen on hankalaa. Käytännössä kierrätys toteutuu vain teollisuuden muovijätteen kohdalla, kotitalousmuovin keräämistä ei pidetä taloudellisesti kannattavana. Eri puolilla Suomea on kuitenkin kokeiltu muovijätteen kierrättämistä. Uusiomuovista on tehty tierumpuja, putkia, muovipalkkeja ja jätesäkkejä.