Syitä puhtaan veden puutteeseen

•    liika puunhakkuu ja laiduntaminen, jotka johtavat eroosioon. Seurauksena on kuivuus ja aavikoituminen
•    kasvihuoneilmiö
•    ilmastonmuutoksen aiheuttama kuivuus
•    nopea väestönkasvu
•    jätteenkäsittelyn puutteet ja saastuminen
•    turha kastelu