Eripuraa taikametsässä


Teema: konfliktin ratkaisu
Kesto: 60 min.
Osallistujamäärä: 10 +
Ikäsuositus: soveltaen sopii kaikille

Harjoituksen kulku: osallistujat jaetaan kahteen ryhmään. Toinen ryhmä esittää taikametsän keijuja ja menninkäisiä, toiset ovat karhuja, kettuja ja oravia. Ohjaaja kertoo tarinan, jossa taikametsän asukkaiden kesken syntyy riita elintilasta joen varrella. Ryhmät luovat tarinan ympärille omat tarinansa konfliktin synnystä, seurauksista ja ratkaisusta. Ryhmiä kannustetaan pohtimaan erilaisten ristiriitatilanteiden syitä (juomaveden riittämättömyys, saastuminen, kahden erilaisen kulttuurin törmääminen jne.). Toinen ryhmä ratkaisee konfliktin neuvottelemalla, toisen ryhmän tarinassa tilanne kiristyy. Tarinat puretaan yhdessä keskustelemalla.