Lapsityövoiman määritelmiä

Lapsityövoiman määritelmät vaihtelevat:
•    YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan lapseksi määritellään jokainen alle 18-vuotias
•    YK:n kansainvälisen työjärjestön ILO:n mukaan työnteon alaikäraja on 15 vuotta. Köyhimmissä maissa ILO sallii työnteon aloittamisen 14-vuotiaana
Lasten työnteko jaetaan kahteen ryhmään:
•    Lapsen tekemä työ (child work) tarkoittaa kotona tai perheen tiluksilla tehtyä, osa-aikaista työtä
•    Lapsityövoiman hyväksikäyttö (child labour) on kodin ulkopuolella tapahtuvaa työntekoa elannon hankkimiseksi