Clean Clothes Campaign

Alankomaista lähtöisin oleva kansainvälinen Clean Clothes Campaign (CCC) -liike pyrkii parantamaan vaateteollisuuden työntekijöiden työoloja. CCC toimii yhdeksässä Euroopan maassa ja tekee yhteistyötä Pohjois-Amerikan sekä Australian paikallisjärjestöjen kans-sa. Kampanjassa on mukana eurooppalaisia kansalaisjärjestöjä, tutkijoita, solidaarisuusryhmiä, kirkkoja ja ammattiliittoja. Kumppaneita on lähes kaikista vaatteita valmistavista maista. Toiminta on verkostomaista, ja siihen osallistuu yli 200 järjestöä. Clean Clothes Campaign seuraa myös, miten Kansainvälinen tekstiilityöntekijöiden liitto (ITGLWF) ja Maailman urheiluvälineteollisuuden liitto (WFSGI) onnistuvat poistamaan työntekijöiden väärinkohtelua.