Menetelmät ja harjoitukset

Harjoitusten avulla kasvattajan on helppo aloittaa rauhan- ja ihmisoikeuskasvatuksen käsittely. Harjoituksia voi soveltaa vapaasti. Näkökulmia muuttamalla ne sopivat eri-ikäisille.

Tarkoituksena on saada osallistujat pohtimaan:
–    Mikä on syynä maailman eriarvoisuuteen?
–    Miten ongelmia voi ratkaista rauhanomaisesti?
–    Mitä jokainen voi tehdä ympäristön, rauhan ja ihmisoikeuksien puolesta?
–    Millainen toiminta lisää vuorovaikutusta ja yhteisymmärrystä?
–    Miten opimme kunnioittamaan toistemme kulttuuria ja uskontoa?