Suvaitsevaisuus

Monikulttuurisuuskasvatuksessa käytetään sanaa suvaitsevaisuus, ja puhutaan suvaitsevaisuuskasvatuksesta. Sanat ”suvaita” ja ”suvaitseva” sisältävät ajatuksen, että valtaväestö tai enemmistö sallii vähemmistöjen olemassaolon. Kulttuurien välisessä vuorovaikutuksessa kyse ei kuitenkaan ole pelkästään siitä, että toiselle kulttuurille annetaan lupa olla olemassa. Ennemmin tulisi puhua kulttuurien välisestä kunnioituksesta.