Eri maa, samat tavat


Teema: kulttuurien välinen ymmärrys
Kesto: 45 min. +
Osallistujamäärä: 5 +
Ikäsuositus: soveltaen sopii kaikille

Harjoituksen kulku: osallistujat keräävät tietoa eri samankaltaisuuksista ja yhteisistä tavoista. Tarkastelun kohteena voivat olla tervehtimistavat, uskonnolliset perinteet ja merkkipäivien (nimenanto, häät, syntymäpäivät) vietto. Etsikää eri maiden ja kulttuurien tavoista ja piirteistä samankaltaisuuksia. Ryhmä voi järjestää myös yhteisen juhlan ja viettää sitä eri kulttuurien tapojen mukaan.