Maanosa-simulaatio


Teema: kulttuurien välinen ymmärtämys
Kesto: 1 h +
Osallistujamäärä: 15 +
Ikäsuositus: 10 +
Työkalut: kirjallisuus, internet

Harjoituksen kulku: osallistujat jaetaan viiden ryhmiin. Ryhmille annetaan ohje, jossa lukee heidän edustamansa maanosan tai maan nimi sekä alueeseen liittyviä tietoja, kuten valtakieli, rahayksikkö, bruttokansantuote, lukutaitoprosentti, varallisuuden jakautuminen jne. Harjoitukseen kannattaa valita erilaisia maita, jotta ryhmistä tulee erilaisia. Ryhmät tutustuvat kulttuuriin kirjojen ja internetin välityksellä. Osallistujat jakautuvat erilaisiin rooleihin, niin että jakauma edustaa tilastollista lukutaitoprosenttia, työssä käyvien lasten määrää, varallisuuden jakautumista jne.

Oman kulttuurin suunnittelun jälkeen ryhmät jakautuvat kahteen osaan. Puolet ryhmästä kiertää tutustumassa muiden kulttuureihin, puolet esittelee omaa kulttuuriaan. Esittelyyn on hyvä valmistella konkreettisia asioita. Ryhmien puolikkaiden tutustuttua kaikkiin muihin kulttuureihin osia vaihdetaan.

Harjoitetta voi konkretisoida ruoan avulla. Kukin ryhmä saa herkkuja, tavallista ja köyhien ruokaa varallisuuden jakautumisen mukaisessa suhteessa. Ryhmälle voidaan antaa luettavaa lukutaitoprosentin mukaan, tai lukutaitoiset saavat omankielistä kirjallisuutta, muut vieraalla kielellä kirjoitettua.
Harjoite puretaan yhteisessä keskustelussa, jossa pohditaan roolien jakautumisen aiheuttamista tunteista ja kokemuksista.

Harjoituksen voi toteuttaa myös niin, että ryhmät suunnittelevat kuvitteelliset kulttuurit. Ryhmille annetaan aikaa suunnitella ja luoda kulttuurilleen tapoja, perinteitä ja vaikka oma, kuvitteellinen kieli. Keksityt kulttuurit esitellään muille edellä mainitulla tavalla. Kulttuuriaan esittelevät voivat puhua keksimää kieltään, jolloin vieraan rooli uudessa kulttuurissa korostuu.

Harjoitus voidaan toteuttaa myös leirikouluolosuhteissa, jolloin harjoite voi kestää koko päivän. Myös purku voidaan laajentaa käsittelemään konflikteja aiheuttavia asioita ja konfliktien ratkaisemista.