Desmond Tutu (1931–)

Etelä-Afrikan apartheid-hallinnon kaaduttua piispa Tutu johti vuonna 1995 perustettua Totuus- ja sovintokomissiota, jossa saivat äänensä kuuluviin ne, jotka olivat kokeneet vääryyttä ja väkivaltaa apartheidin aikana. Syytetyt saivat kertoa oman näkemyksensä tapahtuneista ja anoa armahdusta. Komissiolla oli tärkeä rooli Etelä-Afrikan kehittymisessä vapaaksi demokratiaksi.

Piispa Tutu on toiminut rauhanvälittäjänä myös muissa konflikteissa. Palestiinalaiset joutuvat hänen mielestään eräänlaisen apartheidin kohteiksi Israelin miehittäessä Palestiinaa. Vuodesta 2003 lähtien Tutu on ollut Jerusalemissa sijaitsevan Sabeelin ekumeenisen vapautuksen teologian keskuksen suojelija.