Daisaku Ikeda (1928–)

Daisaku Ikedan toiminnan perustana on buddhalainen ajatus, että yksilön henkinen muutos saa ympäristön muuttumaan ja on lähtökohta kestävään rauhaan. Ikeda pyrkii lujittamaan rauhaan sitoutuneiden ihmisten kansainvälistä verkostoa. Hän on vakuuttunut, että vuoropuhelun avulla ihmiset pystyvät tulemaan toimeen poliittisista, uskonnollisista ja ideologisista näkemyseroista huolimatta, kun lähtökohta on yhteinen ihmisyys.

Daisaku Ikeda liittyi buddhalaiseen Soka Gakkai -liikkeeseen heti toisen maailmansodan jälkeen ja toimii nykyään kansainvälisen Soka Gakkain puheenjohtajana. Buddhalaisella maallikkojärjestöllä on yli 12 miljoonaa jäsentä ympäri maailmaa.

Vuodesta 1983 lähtien Daisaku Ikeda on luovuttanut vuosittaisen rauhanehdotuksensa YK:lle. Ne sisältävät käytännön ratkaisuja erilaisiin aiheisiin, kuten aseistariisuntaan, ihmisoikeuksien toteutumiseen, globalisaatioon ja ympäristönsuojeluun.