Tärkeimmät Suomea velvoittavat ihmisoikeussopimukset

Hyväksytty kansainväl. Sopimuksen nimi Laatija Suomen liittymisvuosi
1926 Orjuutta koskeva yleissopimus KL 1927
1930 Pakollista työtä koskeva sopimus ILO 1935
1948 Sopimus, joka koskee ammatillista järjestäytymisvapautta ja ammatillista järjestäytymisoikeuden suojelua ILO 1949
1950 Ihmisten kaupan ja toisten prostituutiosta hyötymisen tukahduttamista koskeva yleissopimus YK 1972
1950 Euroopan ihmisoikeussopimus EN 1990
1951 Samanarvoisesta työstä miehille ja naisille maksettavaa samaa palkkaa koskeva yleissopimus ILO 1963
1951 Pakolaisten oikeusasemaa koskeva yleissopimus YK 1968
1953 Naisten valtiollisia oikeuksia koskeva yleissopimus YK 1958
1954 Valtiottomien henkilöiden oikeusasemaa koskeva yleissopimus YK 1968
1958 Työmarkkinoilla ja ammatin harjoittamisen yhteydessä tapahtuvaa syrjintää koskeva yleissopimus ILO 170
1960 Syrjinnän vastustamista opetuksen alalla koskeva yleissopimus UNESCO 1971
1961 Euroopan sosiaalinen peruskirja EN 1991
1965 Kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskeva kansainvälinen yleissopimus YK 1970
1966 Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälinen yleissopimus YK 1976
1966 Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus YK 1976
1967 Pakolaisten oikeusasemaa koskeva pöytäkirja YK 1968
1979 Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus YK 1986
1984 Kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastainen yleissopimus YK 1989
1987 Eurooppalainen yleissopimus kidutuksen ja epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen estämiseksi EN 1991
1989 Yleissopimus lapsen oikeuksista YK 1991

(1)    Luetteloon on otettu kaksikymmentä tärkeää ihmisoikeussopimusta jossain määrin vaihtelevin perustein. Yleispätevää määritelmää ihmisoikeussopimusten käsitteestä ei ole, ja yhtä hyvin voisi luetella 40 tai jopa 100 kansainvälistä sopimusta.
(2)    Mukana on joitakin sopimuksia myös ajalta ennen toista maailmansotaa sen havainnollistamiseksi, että myös ennen ihmisoikeuksien julistusta oli voimassa eräitä ihmisoikeuksiin liittyviä kansainvälisiä sopimuksia.
(3)    Kaikki mukana luettelossa mainitut sopimukset ovat syntyneet jonkin kansainvälisen järjestön piirissä. (KL = Kansainliitto, ILO = Kansainvälinen työjärjestö, YK = Yhdistyneet kansakunnat, EN = Euroopan neuvosto, UNESCO = YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö.)